Pinchos2023-12-27
Livsmedelssnusk på Pinchos
Restaurangkedjan Pinchos medger brister i rengöring och förvaring av livsmedel i verksamhet i inre hamn i Karlstad. Detta efter det att Karlstads kommun i dagarna vid ett kontrollbesök konstaterat avvikelser.
”Vi har brustit i våra rutiner och tar detta på största allvar. På förekommen anledning tillsatte vi en arbetsgrupp som arbetat med att åtgärda våra avvikelser och initierat en utbildningsplan för att säkerställa att detta inte upprepas”, skriver Niklas Andersson som är Food & Beverage manager på Pinchos Karlstad, i ett mejl till FoodMonitor.
Det var den 21 december som miljöförvaltningen på Karlstad kommun gjorde en livsmedelskontroll av Ankdammen / Pinchos Inre Hamn.
”Vid kontrollen noterades avvikelser gällande lokalen och utrustningens skick samt flertal avvikelser angående rengöring”, skriver myndigheten i ett föreläggande.
Det här har nu Karlstads kommun förelagt företaget Hamnkrogarna i Karlstad AB att se till vid anläggningen Ankdammen / Pinchos Inre Hamn:
”Skärbrädor som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel ska vara rena och i gott skick”
”Utrustning som kommer i direkt kontakt med livsmedel, så som skärbrädor och skopor till is, ska förvaras på ett sätt som förhindrar nedsmutsning”
”Golvytor ska vara rena”
”Kylskåp, kylrum och bänkkylar där livsmedel förvaras, inklusive tätningslister, ska vara rena”
”Frysskåp där livsmedel förvaras ska vara rena”
”Ni ska ha rutiner för att rengöra ytor och utrymmen på ett effektivt sätt”
/FoodMonitor
Bilderna underst. Foto: Karlstads kommun.