Ett nödrop i vintermörkret
KOMMENTAREN I dagarna kom det in en anmälan till Jordbruksverkets visselblåsarfunktion om nötkreatur som far illa på en gård.
”Nötkreatur som inte tillgodoses hygien, foder, rörelsefrihet. Djuren står kallt, fuktigt och i djup avföring, de har ingen möjlighet till att ligga ner på en torr yta och är ingrodda i sin egen avföring. Djuren har så lite foder att tillgå så de äter på nät i plast som ligger på marken, avföring samt lera”, skriver anmälaren till Jordbruksverket.
”Förhållandena är återkommande, bevittnades senast den 26/12-23.”
Jordbruksverket meddelar att man hanterar ärendet och att man kommer att fatta beslut om överlämning till länsstyrelsen.
Vi har det senaste året sett ett antal anmälningar av den här typen till Jordbruksverkets visselblåsarfunktion.
Anmälningarna borde egentligen ha riktats direkt till länsstyrelsen.
Man kan undra om det är något i systemet som inte fungerar.
Har du tips om detta? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se. Du får självklart vara anonym om du så önskar.
HÅKAN FRISELL