Lantmännen köper HKScans svenska verksamhet
NÄRINGSLIV: Lantmännen meddelar att man har tecknat avtal om att förvärva HKScan Oyjs svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar enligt uppgift all verksamhet i Sverige och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens.
– Förvärvet är strategiskt viktigt för Lantmännen och för våra medlemmar. Genom förvärvet säkrar vi ett inhemskt ägarskap av HKScans svenska verksamhet, och därmed också framtiden för svensk animalieproduktion. Det är viktigt för tillväxten i lantbruket – och det stärker den nationella livsmedelsberedskapen, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl, enligt ett pressmeddelande.
Affären måste nu godkännas av berörda myndigheter, och förväntas enligt Lantmännen vara genomförd under första halvåret nästa år.
/FoodMonitor
Fakta (källa: Lantmännen):
”HKScan Sweden AB ägs sedan 2007 av det finska livsmedelsbolaget HKScan Oyj som även har verksamhet i Finland och Danmark. I Sverige erbjuder man kött- och växtbaserade livsmedel från svenska gårdar, har cirka 1 800 anställda och omsatte år 2022 cirka 8 miljarder kronor. Den svenska verksamheten har produktionsanläggningar i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad samt det svenska huvudkontoret i Stockholm.”
LÄS MER: det här är HKScan
LÄS MER: det här är Lantmännen