Alpklyftan underlät att registrera livsmedelsverksamheter – måste betala tre sanktionsavgifter – uppger Göteborgs Stad
Enligt Göteborgs Stad har HVB-bolaget Alpklyftan AB i Göteborg inte registrerat tre livsmedelsverksamheter där man har boenden i Göteborg. Nu kräver myndigheten sanktionsavgifter.
"... verksamheten hade varit i gång i några år men att ni hade kommit på nu att ni borde registrera verksamheten", skriver Göteborgs Stad i beslut som man skickat till Alpklyftan.
Totalt uppgår sanktionsavgifterna till 200 000 kronor.
FoodMonitor har sökt Alpklyftan.
(Att verksamhetrna inte varit registrerade innebär att de inte fått den kontroll som krävs enligt gällande lagstiftning. Det kan ha utsatt boende och personal för risker /red)
/FoodMonitor