Änglamark färsk dill i plastförpackning kan innehålla listeria – återkallas
Butikskedjan Coop meddelar att man återkalla produkten ”Änglamark färsk dill, 20 gram, batch P-010” som är förpackad i plastförpackning. Anledningen är att produkten, enligt Coop, kan innehålla listeria.
”Leverantören av dillen har vid en rutinkontroll upptäckt listeria i produkten. Coop tar händelsen på mycket stort allvar och utreder med leverantören hur detta har kunnat ske. Varan kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 72 grader dör listeriabakterien”, skriver Coop i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor