gris2024-01-20
Bara ännu en transportdöd gris
KOMMENTAREN Det är en ständig ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: en aktuella transportdöda grisen. Foto: Livsmedelsverket.