Amarok2024-01-26
Problem med polisens hundbil
De hundar som transporteras i polisens fordon av typen Volkswagen Amarok riskerar att utsättas för onödigt lidande – och hundförarnas arbetsmiljö i bilen brister. Det framgår av en internutredning från polisen, en utredning från KTH och uppgifter från polisens egna hundförare. Bilarna kostade en kvarts miljard att köpa in. Nu uppger Polismyndigheten att man arbetar med att ta fram en helt ny bil.
– Hundarna mår jättedåligt, säger en hundförare på polisen som inte vill figurera med sitt namn av rädsla för repressalier.
Orsakar de ombyggda Amarokerna hundarna onödigt lidande?
– Självklart.
Det var för 4-5 år sedan som polisen började använda personbilen Volkswagen Amarok med tillbyggd hundbur. Runt 300 stycken rullar enligt uppgift nu på våra vägar – till ett inköpspris på cirka 800 000 kronor per styck. Det var företaget Euro-Lans i Backaryd som gjorde ändringen av bilen på uppdrag av Volkswagen.
Anledningen till anammandet av Amaroken var ett nedslag år 2014 som Länsstyrelsen Skåne gjorde ett hos polisen i Skåne. Det skedde i samband med polisens dåvarande omorganisation till en ny myndighet som omfattade olika polisregioner.
Länsstyrelsen konstaterade att hundburen på Volvo XC70 som då användes inom Polismyndigheten inte uppfyllde Jordbruksverkets regler på storlek.
Polismyndigheten hade ett undantag som medgav att buren fick vara 60 centimeter bred, 90 centimeter lång och 70 centimeter hög. Men länsstyrelsen mätte upp att buren på något ställe var 62 centimeter bred och på något annat ställe vid hjulhuset var 58 centimeter bred.
Polismyndigheten och Länsstyrelsen Skåne processade om saken och kammarrätten ålade Polismyndigheten att göra en vetenskaplig undersökning på SLU – som slog fast att längden på hundburen borde vara längre. Det fick Jordbruksverket att agera och krävde att Polismyndigheten bytte ut alla hundbilar, uppger Polismyndigheten.
Polismyndigheten lyckades på bara två år byta ut 300 hundbilar till den nuvarande Amaroken.
Men när Amaroken varit ute ett tag i organisationen fick Polismyndigheten en del signaler om att hundförare man tyckte att det var bullrigt, framför allt i höga hastigheter vid utryckning vid hastigheter mellan 160 och 200 kilometer i timmen.
I en internutredning som Nationella polishundrådet på Polismyndigheten nyligen gjort står det klart att det finns allvarliga problem med konstruktionen.
Polismyndigheten skriver bland annat i internutredningen att ”Amaroken är en rambyggd bil, vibrationer från motor orsakar lågfrekvent buller genom hela ramen”, ”hundutrymmet är helt oisolerat, vibrationer från motor och AC sprids genom konstruktionen”, ”luckor är oisolerade och otäta, vägljud och passerande bilar läcker in till hundutrymmet” och ”skrammel från grindar orsakar ett högfrekvent buller”.
I en annan utredning som Polismyndigheten uppger att man låtit företagshälsoleverantören Avonova Hälsa AB i Stockholm göra konstateras det enligt myndigheten att även hundförarna påverkas negativt i Amaroken.
”Man känner sig ”hjärntrött” efter ett arbetspass med mycket körning”, skriver Polismyndigheten.
”Man upplever att det är buller i hytten.”
Det ska i den utredningen också ha konstaterats att ”hunden har svårt att ”komma till ro”, upplevs som stressad etcetera”.
Polismyndigheten vände sig förra året till forskare på MWL Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud och vibrationsforskning vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm för att låta göra en undersökning av bullret i hundburen på en av de ombyggda Amarokerna – vilket KTH fakturerade Polismyndigheten 91 200 kronor för.
I rapporten skriver KTH bland annat att hundburen i Amaroken vid 70 kilometer i timmen är en ”odämpad miljö, tycks inte att vara konstruerad med hunden i åtanke”.
Man skriver också att det i hundburen hörs metall som slår mot metall, att det är högfrekvent skrammel, att det är läckage från otäta luckor, vägljud och att man tydligt hör omkörande bilar.
Bullret i hundburen är enligt KTH:s rapport så problematiskt att en människa inte bör åka i den någon längre stund under vissa förhållanden.
”Rent bullermässigt får inte en människa åka i hundburen i mer än totalt 35 minuter i ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Polismyndigheten.