Patienter som behöver specialkost utsatta för risker på Skånes Universitetssjukhus
Livsmedelskontrollen på Malmö stad har vid ett kontrollbesök nyligen upptäckt brister i hur livsmedel till känsliga patientgrupper hanteras på Skånes Universitetssjukhus – felservering har skett på mag-tarmavdelningen.
”På Barn och ungdomsmedicinavdelning 2 noterades bristfällig separering av mjölk, laktosfri mjölk, och mjölkfria produkter i kyl. I torrförråd var glutenfria knäckebröd placerade under öppnade paket knäckebröd som innehöll gluten. Risk finns för kontaminering”, skriver ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor