Litet jordbruksbolag överklagade och fick Livsmedelsverkets fakturabelopp reducerat av förvaltningsrätten
Livsmedelsverket har skickat en faktura till ett litet jordbruksbolag i Nynäshamn för bland annat ”juridiska tjänster”. Bolaget överklagade – Livsmedelsverket medgav vissa felaktigheter – och fakturabeloppet reducerades.
”Förvaltningsrätten bifaller delvis ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor