eko2024-02-10
Kraftig minskning av ekologisk mjölk
Jordbruksverket meddelar att invägningen av mjölk ökade under förra året – men att det samtidigt var en kraftig minskning av ekologisk mjölk.
”Den totala invägningen av mjölk under 2023 var 2 818 500 ton. Invägningen av ekologisk mjölk utgjorde 361 300 ton av den totala mjölkinvägningen. Jämfört med statistiken för 2022 ökade den totala invägningen av mjölk med 2 procent medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 21 procent”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor