k23
Många fåglar i flock som levererades till Kronfågel led av hud/underhudsinflammation
En officiell veterinär, OV, på Livsmedelsverket har i dagarna anmält till Länsstyrelsen Kalmar att hela 15.34 procent av fåglarna i en flock som i mitten av januari levererades till slakteriet Kronfågel AB i Valla led av hud/underhudsinflammation.
”Länsstyrelsen informeras om iakttagelsen då Livsmedelsverket bedömer att kontroll av faktorer som kan påverka fåglarna under uppfödningstiden hemma på gården kan vara befogad”, skriver OV i anmälan.
Det finns ingen uppgift om hur stor den aktuella flocken var.
(Livsmedelsverkets anmälningar den här typen tycks bli allt sämre och utelämnar ofta vitala uppgifter /red)
/FoodMonitor