kontroll26
Halmstads kommun: bristande hygien på Espresso House
Rengöringen av en restaurang i Halmstad som Espresso House Sweden AB driver är eftersatt. Det framgår av ett föreläggande som Halmstads kommun i dagarna lagt mot bolaget. Espresso House meddelar att man vidtagit åtgärder.
Bland ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Halmstads kommun.