Konsumenter anmäler Krisskydd till Konsumentverket
Det har kommit in 53 anmälningar mot Krisskydd Sverige AB i Lindesberg till Konsumentverket, varav 12 hittills i år. Konsumenter har reagerat mot att bolaget använt Försvarsmakten och MSB i sin marknadsföring.
”Har fått flera reklamer från Krisskydd i Sverige som har exakt samma typsnitt och liknande logga som försvarsmakten. I reklamerna står det exempelvis "Meddelande till svenskafolket" vilket gör att jag alltid tror att det är från Försvarsmakten då allt ser exakt likadant ut! Jag tycker detta företag försöker vilseleda konsumenter genom att tro att det är en statlig institution som skickar meddelande/ säljer produkter. Flera vänner till mig har köpt från företaget och trott att det var statligt, vilket gör att jag vill anmäla”, skriver en konsument i en anmälan till Konsumentverket.
”Företaget marknadsför sig på sociala medier genom att vilseleda konsumenter med hänvisning till att: På www.krisskydd.nu hittar du produkter som rekommenderas av MSB! MSB rekommenderar inte företagets produkter och har inte givit företaget tillstånd att använda MSBs namn i sin marknadsföring”, skriver en annan konsument.
Så här skriver andra konsumenter i sina anmälningar mot bolaget:
”Företaget har sedan länge använt sig av skrämselmarknadsföring för att människor ska köpa deras produkter. I detta exempel så spelar de att det kan bli krig i Sverige och att man bör köpa en nödradio.”
”Marknadsför sin ehandel på ett vis som får den att framstå som försvarsmakten. Reklamen visar kort snutt av vad jag tror är en film från försvarsmakten samt att företagets logga delar font med försvarsmakten.”
”Marknadsföring som är aggressiv och rider på rädsla för krig och kris. Vilseledande då uppmaning verkar komma från en myndighet.”
”Felaktig användning av offentliga uttalanden. Skrämmer människor i onödan. Driver ständigt, utan kunskap i ämnet, på för att det snart är krig. Använder MSB:s folder utan tillåtelse som produkt i paket och i marknadsföring.”
”Krisskydd hetsar till köp av krigsmateriel och förnödenheter för kriget som kommer, utan att tydliggöra att det är ett privat vinstdrivande bolags reklam.”
”Krisskydd lägger ut annonser som inte märks tydligt nog med att det är reklam.”
Försvarsmakten tycks inte ha några planer på att i dagsläget försöka stoppa Krisskydds marknadsföring. Detta trots att bolaget enligt uppgift bland annat använt en bild på ÖB för att sälja en viss nödradio.
”Försvarsmakten tycker självklart att det är problematiskt om fristående näringsidkare gör en kontextuell koppling till Försvarsmakten på ett sätt som kan lura eller vilseleda konsumenter. I det aktuella fallet med Krisskydd i Sverige AB så har företaget inte använt bilder, filmer, grafik eller typsnitt som tillhör Försvarsmakten. Därför saknas också anledning för myndigheten att vidta några åtgärder för att stoppa otillbörligt nyttjande av Försvarsmaktens så kallade immateriella rättigheter”, skriver Försvarsmakten i ett mejl till FoodMonitor.
”Krisskydd använder ett typsnitt som har vissa likheter med Försvarsmaktens typsnitt. Dessutom har de återgett några artiklar med koppling till Försvarsmakten. Huruvida det är tillräckligt för att anses vara otillbörligt marknadsföring, det vill säga att de vilseleder konsumenter så att de inte kan fatta välgrundade köpbeslut, kan inte vi avgöra. Eftersom det gjorts en anmälan till Konsumentverket så är det sannolikt det som kommer att prövas av dem.”
MSB uttalar sig bara generellt om problematiken.
”MSB ser allvarligt på att företag missbrukar MSB:s varumärke. Vi ser det dock inte som varje sig ett historiskt eller växande problem”, skriver Daniel Carlsson som är handläggare på MSB i ett mejl till FoodMonitor.
Så här kommenterar Krisskydd anmälningarna, i ett mejl till FoodMonitor:
”Vi är tacksamma för all feedback vi får och tar med oss detta i vårt förbättringsarbete. Krisskydd Sverige AB är ett privat företag som arbetar med produkter för hemberedskap och överlevnad i naturen. Vi säljer produkter som rekommenderas av MSB (https://rib.msb.se/filer/pdf/30036.pdf) men vi är inte en del av MSB eller en statlig aktör.”
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Krisskydd Sverige AB.
Omsättning: 11 miljoner kronor (2022).
Resultat: 3.5 miljoner kronor.
Antal anställda: ingen uppgift.