slakt2024-02-15
Misstänkt misskött ko med svullen hasled
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors vid levandedjursbesiktningen en ko som hade en svullen hasled. OV misstänker vanskötsel hos leverantören.
”Svullnaden var stor och hade fått skavsår på ytre sidan. Det innebär att kon hade inte fått bäddad underlag i liggyttan i gården i några månader”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland.
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.