Ny beräkningsmodell ska motverka undernäring hos äldre och spara pengar
Livsmedelsakademin meddelar att man tillsammans med RISE ska ta fram en modell för att beräkna hur mycket pengar förebyggandet av undernäring hos äldre kan spara samhället – och som ska kunna användas av beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå.
– Det finns enorma summor att spara på att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor