Livsmedelsverket förlorade två mål mot Orkla om kontrollfrekvenser – medger fel
Livsmedelskoncernen Orkla har nyligen överklagat två beslut från Livsmedelsverket som gäller kontrollfrekvens. Denna månad förlorade myndigheten båda målen – efter det att man medgivit fel.
”Livsmedelsverket medger bifall till yrkandet (Orklas /red) och för fram att det har framkommit att beslutet innehåller felaktiga uppgifter och att uträkningen av kontrollfrekvensen blivit felaktig”, skriver Förvaltningsrätten i Uppsala att Livsmedelsverket ingett i det ena av målen där Livsmedelsverket chockhöjde kontrollfrekvensen från 20 kontroller per fem år av Orklas anläggning i Kumla till 35 kontrollen per fem år.
LÄS MER: Orkla överklagar Livsmedelsverkets chockhöjda kontrollfrekvens
Det andra målet handlade om en ökning till 15 kontroller per år för Orklas anläggning i Örebro (ingen uppgift i domen om hur många kontroller det tidigare handlade om /red).
Även i detta mål medgav Livsmedelsverket fel.
/FoodMonitor