Två nya förbud mot Far East Food som gäller infrysning av kött
Enligt Stockholms stad har Far East Food AB fryst in animaliska livsmedel man fått från Vänern kött i Sverige AB, Dinc Invest Group AB och en leverantör i Uruguay utan att vara godkända för den typen av hantering – och i strid mot ett tidigare förbud – som FoodMonitor rapporterade om i mars förra året. Myndigheten lägger nu två nya förbud och hotar med vite.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Stockholms stad.