KLS2024-03-08
Blockhalt nötkreatur på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors vid levandedjursbesiktning ett djur som inte kunde stödja sig på höger bakben – vilket enligt OV tyder med hög sannolikhet på att djuret hade ont.
”När den Officiella Veterinären undersökte djuret konstaterades en hälta mellan grad 5 på en 5-gradig skala, där 5 innebär blockhälta (att djuret inte alls stödjer på benet). Vid köttbesiktning noterade OV att djuret hade färsk blödning på en del av muskulaturen på det högra bakbenet”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.