KLS2024-03-24
OV fann stor blödande böld på tjur som aldrig borde ha transporterats till slakt
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en tjur som hade stor blödande böld. OV misstänker att tjuren olagligen transporterats till slakteriet. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.