Efter flera anmälningar om matförgiftning på Mcdonald´s Arboga – nu kräver VMMF åtgärder
Sedan ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor