kyckling2024-03-25
Misstanke om systematiska brister på Kronfågel
I dagarna har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden till vänster: den aktuella kycklingen. Foto: Livsmedelsverket.