SLU-docent varnar för att bremsning är en brutal och plågsam metod
Bremsning används slentrianmässigt i Sverige – ofta inom travsporten för att formligen paralysera hästar som inte lyder – och även på grisar och nötkreatur. Detta trots att ingen riktigt vet exakt hur det fungerar. I dagarna dömdes en hästägare för djurplågeri för att ha bremsat en travhäst i 30 minuter – efter polisanmälan av organisationen Svensk Travsport. Docent Jenny Yngvesson på SLU varnar för att bremsning innebär ett betydande lidande.
– Det är ett kraftfullt tvångsmedel, säger hon.
Bremsning går till så att en repögla träs över mulen på en häst eller gris och sedan drar man åt genom att vrida på en pinne som repet sitter fast i. Det går även i vissa fall att använda en tång. Enligt uppgift går det även att göra bremsning på nötkreatur men att man då gör det med handen.
Bremsningen påverkar djuret på ett ännu okänt sätt. En del forskare göra gällande att det skapar en så omedelbar smärta att djuret blir helt paralyserat i ett försök att skydda sin mule som är ett känsligt område. Andra forskare gör gällande att det frigörs hormoner och andra ämnen i djurets kropp som verkar lugnande.
Jenny Yngvesson anser alltså att bremsningen orsakar kraftig smärta.
– Det fungerar för att det gör så otroligt ont så att djuret bara står helt still. Hästen får en dålig upplevelse så efter den har bremsats en gång, eller grisar för den delen också, så kommer det att vara svårare att bremsa den nästa gång, säger hon.
Samtidigt tycker Jenny Yngvesson att bremsning kan användas när inget annat finns till bud för att rätta liv på djur eller undvika onödigt lidande.
– Det är en metod som vi kan använda om det inte finns någon annan möjlighet. Om det är något som är väldigt akut. Säg att hästen blöder jättemycket och du måste sätta tryckförband här och nu på sekunden Då kan man immobilisera djuret en liten stund med en brems.
Tycker du annars att bremsning är en förlegad metod?
– Ja, det skulle jag säga.
Om man skulle bremsa hur länge kan man då göra det?
– Jag tror inte att det finns någon absolut övre gräns men någon minut skulle jag säga, säger Jenny Yngvesson.
I dagarna blev en hästägare i Sunne dömd för djurplågeri till villkorlig dom och 30 dagsböter om 140 kronor av Värmlands tingsrätt för att år 2022 ha bremsat en travhäst i 30 minuter.
Tilltaget uppdagade när kontrollanter från Svensk Travsport kom till den aktuella gården för ett oanmält kontrollbesök. Då kom det enligt uppgift självmant fram en ettårig travhäst som hade ett vitt streck över mulen. Vid närmare undersökning konstaterade kontrollanterna att det handlade om vävnadsskador och hästen hade även skador inne i munnen. Hästägaren ska då ha sagt att till kontrollanterna att han bremsat hästen i två timmar. Inte nog med det. Han sade sig ha lagt på bremsen och sedan åkt iväg till ett apotek för att hämta ut medicin till hästen.
Enligt båda kontrollanterna, som var vittnen vid rättegången, framkallar brems smärta.
En av kontrollanterna, uppgav under ed, att hästägaren varit förbannad på hästen och därför bremsat den.
– Konsekvensen var bremsning under lång tid som orsakade smärta utan något syfte, säger den kontrollanten.
Den kontrollanten uppgav också att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna överst: den aktuella travhästen som bremsats. Foto: Svensk Travsport. Används med tillstånd. Bilden underst: docent Jenny Yngvesson på SLU. Foto: Johanna Stenfelt.