XO Sweden Wines & Spirits vann mot Livsmedelsverket
Livsmedelsverket beslutade i december förra året att XO Sweden Wines & Spirits AB i Södra Sandby skulle ha 5 kontroller per 5 år. Bolaget överklagade. Förvaltningsrätten i Uppsala har i en dom i dagarna satt ner detta till 2 kontroller per fem år.
Domen kommer efter det att Livsmedelsverket vikit sig och anammat bolagets position.
/FoodMonitor