Made by Lapland Sweden vann mot Livsmedelsverket – riskklassades femton gånger högre än faktisk produktion
Livsmedelsverket beslutade ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor