RevivaBio förbjuds att sälja livsmedel innehållande Serrapeptase – och tvingas till återkallande
Livsmedelskontrollen på Uppsala kommun uppger att man vid en kontroll upptäckt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor