polis2024-05-09
Är det snart dags för polisen att gripa alla Tesla-ägare som kör förbi polishus?
KOMMENTAREN Vad är det som är så farligt med att turister och andra ur allmänheten fotograferar polishus? Det kan man fråga sig efter det att en flykting från Ukraina, som turistade i Stockholm, dömts till böter för det i tingsrätten – och hovrätten i dagarna fastställt den domen – med en domare som hade en skiljaktig mening.
Vi har noterat att polisen blivit allt mer aggressiv mot media och allmänheten som filmar och fotograferar. Förra månaden filmade FoodMonitor på avstånd ett ingripande varpå flera poliser agerade aggressivt. Nu hade vi all rätt att filma och den polletten trillade efter ett tag ner hos vissa av poliserna.
Värre är det då för de turister och andra ur allmänheten som med sina mobiltelefoner plåtar polishus – ibland kanske utan att veta vad det är byggnad eller inte på avstånd noterar de skyltar som är uppsatta.
Man kan också undra var gränserna går för media. Ska inte vi få dokumentera brott som begås vid polishus?
polis2024-05-09t
Och vad är det som är så problematiskt med att fotografera polishus som ofta finns mitt i våra städer? Bör polisen nu gripa alla Tesla-ägare vars bilar är utrustade med inspelande kameror som kör förbi polishusen? Eller för all del alla som har en dashcam i bilen?
Lagen bör ändras.
Det blir också extra tydligt i och med att en före detta hovrättslagman som deltog i hovrättens avgörande om ukrainaren hade en skiljaktig mening.
”Jag är ense med majoriteten att det inte är visat att … (ukrainaren /red) bröt mot förbudet med uppsåt. Däremot vill jag frikänna … (ukrainaren) på den grunden att han inte heller av oaktsamhet begått den åtalade gärningen”, skriver den före detta hovrättslagmannen i domen.
”När det gäller frågan om uppsåt och oaktsamhet måste den frågan göras utifrån hur gärningspersonen uppfattade situationen vid gärningstillfället. … (ukrainaren) var turist och hade varit i Stockholm endast ett fåtal dagar. Han kunde inte svenska. Skyltarna om fotoförbudet var uppsatta på fastighetens fasad och han fotograferade byggnaden på avstånd. Det var dessutom mörkt ute och skyltarna var små och inte upplysta. Det finns inga staket eller andra avgränsningar runt byggnaden som indikerar att det är ett skyddsobjekt eller att det finns ett fotoförbud. Att ett polishus innebär att det finns ett fotoförbud är inte en självklarhet eller något som alla borde uppfatta. Jag anser därför att det inte är styrkt att … (ukrainaren) uppfattade att det fanns en risk att det fanns ett fotoförbud. Han hade inte heller skälig anledning anta att så var fallet. Han har därmed varken varit medvetet eller omedvetet oaktsam till att det fanns ett fotoförbud.”
Den före detta hovrättslagmannen reagerade också på att polisanställda själva spridit bilder i media.
”Det kan ifrågasättas om ett avbildningsförbud är motiverat utifrån detta. I vart fall borde tydligare skyltning även på avstånd från polishuset ske så att förbudet kan upprätthålla utan orimliga konsekvenser”, skriver denne.
Som sagt, lagen bör ändras.
HÅKAN FRISELL
Bilden överst: aggressiv polis ogillar att FoodMonitor på avstånd står och filmar ett ingripande. Bilden underst: kamera på en Tesla. Foto: FoodMonitor.