Maten blir dyrare
Kraftigt stigande råvarupriser pressar ned den snabba vinstökningen bland livsmedelsföretagen som noterades under årets första kvartal. Detta enligt Livsmedelsföretagens (LI) senaste konjunkturbarometer.
 
Inköp av råvaror är industrins största kostnad och förväntningar pekar mot betydande kostnadsökningar det kommande halvåret, enligt LI´s konjunkturbarometer.
  
Detta betyder i slutändan ökade priser på mat. Prishöjningarna på råvaror brukar dock sällan få fullt genomslag i konsumentledet, skriver LI.
 
/FoodMonitor