Djurens Rätt:
Dags att stänga Håkantorp Slakteri
FoodMonitor har tidigare berättat om länsstyrelsens åtalsanmälningar och vite på 50 000 kronor mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri utanför Vara. Enligt samstämmiga uppgifter från länsstyrelsen och Livsmedelsverket far uttjänta värphöns mycket illa i bolagets hantering. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt tycker att slakteriet omgående borde stängas.
– Det är dags att det här slakteriet stänger ner nu, och vi hoppas att det är vad myndigheternas åtgärder kommer leda till. Vi har sett en serie fruktansvärda incidenter med hundratals döda hönor och två åtalsanmälningar på mindre än ett år, och det borde vara tillräckligt för att stoppa slakteriets verksamhet. Den kan bara fortsätta för att myndigheterna tillåter det och för att det finns djurhållare som fortsätter skicka djur till det här slakteriet”, säger Lena Lindström, Etolog, Djurens Rätt.
– Mycket kan förklaras med det oerhört låga värdet hos ”uttjänta” värphönor. De är magra och utslitna efter att har värpt nästan ett ägg om dagen i ett helt år i sträck. För djurhållarna handlar det bara om att bli av med hönorna så snabbt och billigt som möjligt, och det leder förstås inte till de bästa förhållandena under transporter och slakt. Att några stryker med ingår i kalkylen.
/FoodMonitor
Läs mer:
Åtalsanmälan och vite mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri