piIMG 3297
Pictura åtalsanmäls
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Kemikalieinspektionen, KEMI, tvingat Karlstadsföretaget Pictura att återkalla gratulationskort från butikskedjan ICA. Korten innehöll, enligt myndigheten, skyhöga halter bly i lödningar. Nu åtalsanmäler KEMI Pictura. Bolaget ska ha sålt produkter tillverkade i Kina på den svenska marknaden som innehåller mycket höga halter kortkedjiga klorparaffiner, SCCP, jämfört med vad som är tillåtet inom EU.
– Det är ett besvärligt miljögift som vi måste arbeta för att få bort från marknaden. Det är totaltförbjudet och vi är lite förvånade att det dyker upp trots det, säger Margareta Daho, inspektör på Kemikalieinspektionen.
De nu aktuella produkterna benämns Sticker wobbly eyes. Analyser som KEMI låtit göra visar att de innehåller 1.23 till 1.44 viktsprocent SCCP. Gränsvärdet inom EU ligger på 0.15 viktsprocent.
Enligt KEMI är produkterna miljöfarliga eftersom kemikalien inte bryts ner i naturen. Man menar att eftersom Pictura släppt ut märkena på marknaden så kan bolaget ha gjort sig skyldigt till ett miljöbrott.
Pictura menar att det hela bara är ett misstag. Samtidigt skyller man på tillverkaren i Kina.
– Produkterna har testats, det är något som av misstag har åkt igenom. De här klistermärkena är väl från någon annan tillverkningsomgång än den första testomgången där tillverkaren har inte hållit vad de har lovat utan har använt andra material, säger Magnus Arpi, vice-vd i Aktiebolaget Pictura, till nättidningen sydsvenskan.se.
På KEMI är man bekymrade över att man behövt vidta åtgärder mot Pictura i två olika ärenden den senaste tiden.
– Om företag inte lyfter sig till en bättre nivå så återkommer vi med nya analyser och öppnar nya ärenden mot dem tills vi ser att det fungerar, att de följer reglerna, säger Margareta Daho. 
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Blyet i gratulationskorten från Pictura
LÄS OCKSÅ: Bly i gratulationskort på ICA – Kemikalieinspektionen lägger saluförbud mot Pictura
Bilden: Aktiebolaget Pictura:s lokaler i Karlstad.

t20