Skola i Luleå slavade med mat – allergisk elev skadades
Luleå Gymnasieskola i Luleå visste om att en elev var allergisk mot ägg. Men trots det serverade man nyligen eleven mat med ägg i.
”Elev på skolan fick kraftig allergisk reaktion. Eleven har känd födoämnesallergi och rutin finns för specialkost. Rutinen följdes inte, på grund av misstag, och eleven serverades skolmat med det ämne, ägg, som eleven är allergisk mot. Eleven fick kraftig reaktion. Eleven bär med sig egen medicin och borde ha tagit denna i skolmatsalen, men eleven sökte upp skolsköterska i annan byggnad och var tydligt påverkad när eleven kom fram till skolsköterskan rum. Inne hos skolsköterskan tar eller får eleven sin medicinering och blir därefter hämtad av ambulans. Eleven är så vitt känt helt återställd och åter i skolan måndagen därefter”, skriver rektorn på skolan i en kommentar.
/FoodMonitor

t20