1 800 kycklingar med brutna vingar per dag på Guldfågeln
Veterinärer på kycklingslakteriet Guldfågeln slår larm om att ett stort antal kycklingar som ankommer till bolagets anläggning i Mörbylånga har brutna vingar. Det kan handla om så många som upp till 1 800 djur varje dag. Enligt veterinärerna har kycklingarna utsatts för ett stort onödigt lidande. Länsstyrelsen har i ett halvårs tid stått handfallen.
– Vi hanterar det inte förrän vi får det som information från officiell veterinär, säger Annie Claesson, handläggare på Länsstyrelsen Kalmar.
– Nu har vi fått in det och då ska vi hantera det.
Så här skrev veterinärer på Livsmedelsverket redan i februari till handläggare på länsstyrelsen:
”I samband med besiktning före slakt har officiella veterinärer på Guldfågeln AB upplevt att det är en stor andel kycklingar med brutna vingar, där även en hel del frakturer är öppna det vill säga där skelettet penetrerat huden. Detta innebär ett stort lidande för kycklingarna.”
Om frakturerna sker i samband med plockning så får djuren lida i flera timmar innan de blir bedövade och avlivade på slakteriet.
Det finns också risk att brutna vingar hos kycklingar som hängs upp på slakteriet når vattenytan i det strömförande bedövningsbadet på slakteriet. Det innebär enligt en veterinär att kycklingen ”blir elchockad innan den förlorar medvetandet”.
– Det är en smärtsam bedövning. Det är oförsvarbart att fortsätta göra så, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.
– De måste se till att fånga in kycklingar på ett bättre sätt och byta till en bättre bedövningsmetod.
Redan i februari i år slog veterinärer på Livsmedelsverket, som är stationerade på Guldfågeln för att göra bland annat levandedjursbesiktningar och köttbesiktningar, larm första gången till Länsstyrelsen i Kalmar län, som har tillsynen över Guldfågelns slakteri, om att många kycklingar hade brutna vingar. Då visste man inte omfattningen på problemet. Varje dag slaktas cirka 100 000 kycklingar på Guldfågeln i Mörbylånga.
Situationen var emellertid så illa att till och med slakteriets egen personal reagerade.
”Slakteriets personal pratar om spekulationer kring foder, genetik, med mera. Men oavsett orsak innebär det ett djurskyddsproblem. Min uppfattning när jag bedömer skadorna är att detta sker innan djuren anländer till slakteriet, troligtvis i samband med plockning”, skriver en veterinär från Livsmedelsverket som är stationerad på slakteriet i en rapport.
För att undersöka hur stort problemet är registrerade Livsmedelsverkets veterinärer under ett par månader i våras antalet brutna vingar på slakteriets slaktlinje under en treminutersperiod vid varje tillfälle.
Eftersom bandhastigheten på Guldfågelns slaktband är cirka 9 000 kycklingar per timme så innebar det att 450 kycklingar kontrollerades vid varje tillfälle.
Totalt kontrollerades kycklingar från 120 kycklinghus hos 25 leverantörer.
”Medelvärdet var drygt 8 brutna vingar på 450 kontrollerade kycklingar”, skriver en veterinär.
Detta motsvarar alltså drygt 1 800 kycklingar med brutna vingar per dag på slakteriet.
Veterinärerna rapporterade sina fynd till Länsstyrelsen i Kalmar län. Det skedde i maj. Men inte heller då reagerade länsstyrelsen.
I slutet av augusti skriver veterinärerna på Guldfågeln åter till Länsstyrelsen i Kalmar län. Man är påtagligt bekymrade över att länsstyrelsen inte inlett någon utredning.
”Eftersom vi inte fått någon återkoppling och problemet fortfarande är omfattande undrar vi vad som händer med ärendet”, skrev veterinärerna då.
”I ett mail 2018-02-07 informerade vi er om att officiella veterinärer på Guldfågeln AB i Mörbylånga anläggningsnummer F35 upplevde ett stort djurskyddsproblem med frakturerade vingar på slaktkycklingar. Vi började då under 2 månader att registrera antalet frakturerade vingar där 450 fåglar från varje flock kontrollerades. Denna statistik skickades till er via mail 2018-05-23. Antalet varierade mellan 6 och 20 individer med tydliga akuta frakturer där många även var öppna frakturer med benet blottat. Detta motsvarar cirka 1.3 respektive 4.4 procent. På Guldfågeln slaktas dagligen cirka 100 000 kycklingar. Om det är så att skadorna uppstår i samband med plockningen innebär det att mellan 1 300 och 4 400 fåglar dagligen skadas, transporteras, stallas upp, tippas ur container och hängs upp i benen inför bedövning med brutna vingar, vilket är oerhört smärtsamt och stressande för djuren. Eftersom vi inte fått någon återkoppling och problemet fortfarande är omfattande undrar vi vad som händer med ärendet. Vill ni ha hjälp med mer statistik? Vi hjälper gärna till med det vi kan för att förebygga denna typ av onödigt lidande i framtiden.”
På Mörbylånga Åkeri AB som transporterar kycklingar till Guldfågeln vill man inte svara på FoodMonitor:s frågor.
– Jag pratar inte om det. Vi är överrens om det att jag yttrar mig inte oavsett vad det gäller när det handlar om transporter till Guldfågeln, säger Rolf Åstrand, vd i Mörbylånga Åkeri AB.
– Jag ligger lågt.
Guldfågeln meddelar att man inte vill kommentera ärendet.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: 1 800 kycklingar med brutna vingar per dag på Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: Överfulla transportlådor levererades till Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: Kycklingar till Guldfågeln klämdes i transportlådor
LÄS OCKSÅ: Levande kyckling kvar i transportlåda på Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: Veterinär: Halsar på ett stort antal obedövade små kycklingar vreds av på Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: ”Påfallande många fotskador” upptäckta på Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: Levande kycklingar hängdes ovanpå ”returfötter”
LÄS OCKSÅ: Guldfågeln förbjuds att släppa ut 52 ton chicken nuggets på marknaden
LÄS OCKSÅ: Överbeläggning och förhöjt antal självdöda i transporter till Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: Guldfågeln kommenterar ostuckna kycklingar
LÄS OCKSÅ: Fyra rödskinn på Guldfågeln under april
LÄS OCKSÅ: OV: Antalet fåglar med vingfrakturer ökar på Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: Peter Andersson tar rodret i Guldfågeln AB