Ännu ett föreläggande vid vite mot KRAV-slakteriet Husa Gård i Brottby
Följetongen med förelägganden och viten mot KRAV-slakteriet Husa Gård i Brottby fortsätter. I dagarna förelade Livsmedelsverket slakteriet att se till att slaktkroppar inte kontamineras av mag- och tarminnehåll. Föreläggandet kombinerades med ett vite. Staffan Ahrén på Husa Gård vill inte uttala sig.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.