Danska livsmedelsverket gör en höna av Kiviks Musteri:s fjäder
Dryckestillverkaren Kiviks Musteri i Kivik såg att en enstaka referensförpackning med pärondrycken "Smakis Pear Drink Eco" började läcka ett par veckor efter den producerats. För säkerhets skull återkallade man cirka 1 900 liter. Men informationen man lämnade var så knapphändig att det danska livsmedelsverket nu tror att det är fara och färde. Därför har ett europeiskt livsmedelslarm gått ut om produkten, till Kiviks Musteri:s förfäran.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.