s93
Står nätverket MilDigitalGroup under främmande makts inflytande?
ANALYS Som FoodMonitor berättat om tidigare så har nätverket vi kallar MilDigitalGroup skickat ut ”erbjudanden” som ser precis ut som fakturor till hundratusentals intet ont anande svenskar. På det har man omsatt miljontals kronor. Samtidigt har nätverket använt hatsajter för att systematiskt angripa en av Sveriges största medlemsorganisationer, journalister och olika myndigheter. Nyligen passerade hatsajterna en gräns – man angrep en chefredaktörs familj. Vi har också sett att nätverket åker till konflikthärdar som Syrien, och man söker samarbete med diplomater. Männen bakom nätverket har många domar, inklusive fängelsestraff, mot sig. Går nätverket MilDigitalGroup främmande makts ärenden? FoodMonitor har fått frågor om det. Idag berättar vi en del om vad vi vet och drar en del slutsatser.
Jag tror också det kan vara skönt för de offer som nätverket utsatt för övergrepp att veta att det inte är frågan om normala bolag eller sajter utan att det alltså finns personer bakom som tidigare begått allvarliga brott och som dömts och suttit på anstalt. Vi går här igenom flera av dessa domar.
Vi har tidigare gjort bedömningen att nätverket nog bara består av en blandning av yrkeskriminella och småkriminella som känt varandra sedan barnsben och som hittat ett segment där de kan tjäna pengar. Men de senaste åren har nätverket systematiskt angripit bland andra Hyresgästföreningen med över en halv miljon medlemmar, Konsumentverket, Skatteverket, Reklamombudsmannen, Högsta Domstolen, Svea Hovrätt, en tingsrätt, en förvaltningsrätt, och journalister och tidningar på ett så extremt och utstuderat sätt att vi misstänker att något annat också kan ligga bakom. Jag återkommer till det.
Vi definierar i dagsläget nätverket MilDigitalGroup som huvudsakligen beståendes av de fem aktiebolagen Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB, Svensk Djurassistans AB, Hyresgästkassan AB, Utrikesgruppen AB, och Digital Assistans i Sverige AB med tillhörande sajter och hatsajterna kritikverket.org, tillsynsenheten.se och konsumentenheten.se.
Nätverket äger även många andra sajter som används i olika ändamål som bland annat guldsson.se där man tycks utge sig för att vara guldhandlare och sajten travelconsent.org där man verkar vilja ta betalt för att hantera intyg till barn. Det är i sig skrämmande.

 

ANGREPPET PÅ SVENSKA KONSUMENTER
Jag börjar med att gå igenom en del av de skador som jag anser nätverket MilDigitalGroup åsamkat svenska konsumenter.
Det hela startade så vitt vi vet idag med att en man, numer enligt uppgift avliden, för några decennier sedan flyttade från området där nuvarande Montenegro ligger till Sverige. Låt oss kalla honom för ”mannen från Montenegro”. Han har enligt uppgift bland annat kopplats till Adresstjänst Sverige AB som enligt flera bedömare lurat många svenska konsumenter.
Så här skriver Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt i ett domslut 2017-04-17 om det bolaget:
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/mal-domar-och-forelagganden/domar/domar-2017/dom-mot-adresstjanst-sverige-ab/
Enligt en uppgift drog det bolaget in stora belopp. Vi vet inte exakt hur mycket. Men tiotals miljoner kronor har nämnts i vissa sammanhang.
Det var tack vare flera kompetenta handläggare på Konsumentverket som Adresstjänst Sverige AB kunde stoppas.
Det finns vissa uppgifter som kopplar ”mannen från Montenegro” till en viss extrem ”organisation” som tidigare var aktiv i Serbien. Det finns en obekräftad uppgift om att Serbisk polis tidigare varnat svensk polis för att den ”organisationen” var på väg att genomföra ett visst ”projekt” i Sverige.
Det finns också en uppgift om att en person kopplad till detta tidigare kan ha spanat på Hyresgästföreningens kontor i Stockholm.
Söner till ”mannen från Montenegro” finns nu i MilDigitalGroup.
Nätverket MilDigitalgroup fortsatte efter nederlaget mot Konsumentverket att skicka ”erbjudanden” som ser ut precis som fakturor genom att använda bolagen Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB, Svensk Djurassistans AB och Hyresgästkassan AB. Återigen drabbades hundratusentals svenskar. Inte minst invandrare, åldringar och svaga grupper i samhället tycks ha varit nätverkets måltavlor.
Det finns för närvarande totalt 79 anmälningar mot Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB som kommit in till Konsumentverket, totalt 18 anmälningar mot Svensk Djurassistans AB och 3 anmälningar mot Hyresgästkassan AB i år. Detta enligt uppgifter från Konsumentverket. Det relativt låga antalet anmälningar mot Hyresgästkassan AB i år beror sannolikt på att tidningen Hem & Hyra genom avslöjande artiklar snabbt och effektivt larmade allmänheten och därigenom satte stopp för nätverkets tilltag. Det ska Hyresgästföreningens medlemmar vara tacksamma över.
Flera myndigheter har drivit ärenden mot bolagen i nätverket, däribland Skatteverket och Konsumentverket. Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB åkte nyligen på en skattesmäll eftersom man inte brydde sig om att hantera moms. FoodMonitor har tidigare publicerat artiklar om det.
LÄS OCKSÅ: Därför riktar Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller i skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB hat mot Skatteverket och förvaltningsrätten

 

HAT OCH PÅVERKAN RIKTAD MOT HYRESGÄSTFÖRENINGEN OCH HANDLÄGGARE PÅ MYNDIGHETER
MilDigitalGroup har enligt vår granskning med hjälp av hatsajterna kritikverket.org, tillsynsenheten.se och konsumentenheten.se systematiskt och under en längre tid riktat hat och därigenom otillbörlig påverkan mot Hyresgästföreningen och handläggare på flera viktiga myndigheter. Offren beskrivs systematiskt av hatsajterna som bland annat rasister, kommunister och invandrarhatare. Bilder på handläggare och deras hemadresser har lagts ut. Förfalskade bilder har lagts ut för att ytterligare kränka offer. Hatsajterna har till och med lagt ut hat mot anhöriga och bekanta till handläggarna. I samband med att hat lagts ut på hatsajterna ska hotfulla mejl ha skickats ut av nätverket.
Det är uppenbart att namnen på hatsajterna ska påminna om riktiga myndigheter och på så sätt lura delar av allmänheten.
Hyresgästföreningen
I skottgluggen för nätverkets angrepp tycks främst Hyresgästföreningen ligga. I vår granskning har vi sett att nätverket publicerat ett omfattande hat mot Hyresgästföreningen Att Hyresgästföreningen är en måltavla är något förvånande men också oroande. Speciellt om det är en medveten påverkanskampanj med utländska rötter det är frågan om.
”Hyresgästföreningen är en kommunistisk sjukdom”, skriver en av hatsajterna.
Vi har till med sett att nätverket tycks ha försökt ”utreda” Hyresgästföreningen genom att låtsas vara handläggare.
Domstolar
Högsta Domstolen – 4 justitieråd och en handläggare har utsatts för nätverkets hat och påverkan. I ett bildkollage om handläggaren riktar, som det ser ut, hatsajten kritikverket.org ett automatvapen mot loggor på Högsta Domstolen, Migrationsverket, Förvaltningsrätten i Stockholm, turkiska flaggan och Kurdistans flagga.
LÄS OCKSÅ: Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på förvaltningsrätten
Svea Hovrätt – 11 domare har utsatts.
”kORRUpt KOmMUnist. MYCKET KORRUPT OCH INVANDRAR FIENTLIG TJÄNSTEMÄN. UT MED HENNE … (FoodMonitor har utelämnat namnet) – SVEA HOVRÄTT”, skriver en av hatsajterna om ett hovrättsråd.
”Hovrättsrådet … (FoodMonitor har utelämnat namnet) är korrupt och elak mot invandrare men även mot svenskar. Riktig kommunist”, skriver man om ett annat hovrättsråd.
Stockholms tingsrätt – en person har utsatts.
”FARLIG OCH KORRUPT KOMMUNIST”, skriver en av hatsajterna om den personen.
Förvaltningsrätten i Stockholm – en handläggare har utsatts.
Myndigheter
Konsumentverket – 31 handläggare har utsatts.
”En korrupt liten kommunist”, skriver en av hatsajterna bland annat om en av dessa handläggare.
sDSC_0068
Skatteverket – 2 handläggare har utsatts.
LÄS OCKSÅ: Därför riktar Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller i skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB hat mot Skatteverket och förvaltningsrätten
Organisationer
Reklamombudsmannen – 7 anställda har utsatts.
”Reklamombudsmannen vilseleder företagare och skrämmer företagare till att betala pengar”, skriver en av hatsajterna.
Journalister
Tidningen Hem & Hyra – 5 journalister har utsatts.
Tidigare denna månad gav en av hatsajterna till och med sig på chefredaktören Susanna Skarrie och hennes barn. Detta efter det att tidningen avslöjat att skandalbolaget Hyresgästkassan AB var igång igen.
”Bild på Susanna Skarrie har ni här, hon som hatar alla invandrare och lurar hyresgäster på pengar”, skriver en av hatsajterna om chefredaktören och publicerar samtidigt en bild på henne.
Efter det att tidningen Aftonbladet publicerat en artikel om hatsajtens angrepp på chefredaktören så skriver hatsajten så här:
”Lögnaren Susanna Skarrie gråter nu ut i Aftonbladet efter att ha blivit avslöjad här på Kritikverket för sin rasism och kommunism.”
Hatsajten skriver också detta om chefredaktören:
”Korrupt kommunist som lurar alla hyresgäster. Kommunist socialist.”
LÄS OCKSÅ: Hatsajten Kritikverket ger sig på chefredaktörs familj
Mitt i Stockholm – en journalist har utsatts.
Expressen – en journalist har utsatts.
FoodMonitor – en journalist har utsatts. Det började efter vi avslöjade oegentligheter med skandalbolaget Svensk Djurassistans AB.
LÄS OCKSÅ: Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
LÄS OCKSÅ: Oroande att hatsajter med kommersiella motiv försöker påverka domare och andra myndighetspersoner
I dagarna har nätverket, som det verkar, startat sajten informationsombudsmannen.se för att ”fälla” journalister. Bland de första att ta emot det hatet och den påverkan var Hem & Hyra och en journalist på tidningen Expressen. Det är osannolikt att nätverket stannar vid det.
Företag
Det finns flera företag som drabbats av nätverkets hatpåverkan. Anledningarna till detta verkar variera. Det kan vara så att företagen haft någon slags koppling till handläggare, domare eller journalister som granskat nätverket. Det kan möjligen också vara företag som MilDigitalGroup ser som konkurrenter eller kanske bara ogillar. Kanske tanken är att det ska mynna ut i någon slags beskyddarverksamhet?

 

POLISANMÄLNINGARNA
FoodMonitor har uppgifter om att ett antal polisanmälningar gjorts mot nätverket. Men trots den volymen har vi ännu inte sett några åtal. Det är mindre bra. Hem & Hyra uppger att man nyligen kontaktat polisens hat- och demokratibrottsgrupp. Det är bra och kanske en framkomlig väg.

 

DOMARNA MOT PERSONER BAKOM MILDIGITAL GROUP
Domarna mot personer bakom MilDigitalGroup är många. Flera av dessa är intressanta. Inte minst brottsdomarna. Vi går igenom några. Vi kallar för enkelhetens skull männen för M1 till M4.
Vi börjar med mannen M1.
Här är några av alla de domar han dragit på sig:
Svea Hovrätt.
Dom 2012.
Saken: förberedelse till grov stöld.
Hovrätten fastställde Södertörns tingsrätts tidigare dom om förberedelse till grov stöld som gav påföljden fängelse i 4 månader.
Det här handlade målet om (källa: Svea Hovrätt):
”Natten till den 9 februari 2012 observerade polismännen … och … en skåpbil, en Volkswagen Caddy, som svängde in mot parkeringen vid Länna Sport på Länna handelsplats i Huddinge. Då bilden hade falska registreringsskyltar, vilka visade sig vara ditsatta med buntband, stoppades den. Vid kontrollen påträffades ... (M1) på passagerarsätet och … (en kvinna) vars mamma var registrerad som ägare av bilen, samt … (en annan man) i bilens lastutrymme. … I lastutrymmet anträffades en kniv, en slägga, tre balaklavor, tre Big Bag-säckar, tre pannlampor och en tång. Vidare fanns två par arbetshandskar och ett tidtagarur i främre delen av bilen. Vid kroppsvisitationen av … (den andra mannen) påträffades ytterligare ett par arbetshandskar”, skriver tingsrätten i sin dom.
Detta och flera andra besvärande omständigheter gjorde att ... (M1) då dömdes till fängelse.
Svea Hovrätt.
Dom 2007.
Saken: grov mordbrand med mera.
Hovrättens domslut:
”Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten a) dömer ... (M1) för egenmäktigt förfarande, grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund, försök till grovt bedrägeri, urkundsförfalskning, brukande av falsk urkund, b) bestämmer påföljden till fängelse 1 år …”
Svea Hovrätt.
Dom 2010.
Saken: grov stöld.
Bland annat det här skriver hovrätten i sitt domslut om M1:
”a) Åtalet för grov stöld ogillas.
”b) Påföljden för den övriga brottsligheten bestäms till fängelse 2 månader.”
Motparter i målet var en privatperson, Vingåkers Factory Outlet och Volvia Försäkringar.
Svea Hovrätt.
Dom 2007.
Saken: grov urkundsförfalskning.
Tingsrättens dom upprätthölls med visst tillägg.
(Vi saknar i dagsläget tingsrättens dom /red)
M1 har enligt uppgift flera gånger dömts för olovlig körning.
Attunda tingsrätt.
Dom 2014.
Saken: snatteri.
Tingsrätten dömer till dagsböter 110 å 50 kronor.
Skadestånd: ... (M1) ska utge skadestånd till Storbutiken i Arlandastad AB med 896 kronor.
M1 har enligt polisen även förhörts i samband med utredningen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
p5HÅKAN FRISELL
Grafik: FoodMonitor. Foto: FoodMonitor.