b23
Uppgift: skandalbolaget Svensk Djurassistans AB upphör med verksamhet – jagar nu uppgiftslämnare till Finansinspektionen
Nyligen inledde Finansinspektionen en granskning av de ”erbjudanden” om, enligt många konsumenter, suspekta ”försäkringar” som skandalbolaget Svensk Djurassistans AB i Segeltorp skickat ut till ett stort antal djurägare. Efter att under en längre tid ha ignorerat ett föreläggande från myndigheten uppgav plötsligt bolaget att man inte hade någon verksamhet. Nu kan FoodMonitor avslöja att nätverket som driver skandalbolaget, och som vi kallar Segeltorpsgänget, tycks jaga den eller de uppgiftslämnare som kan ha gjort att Finansinspektionen inledde utredningen.
”Jag skulle vilja ta del av samtliga uppgifter i detta ärende för att lokalisera vem det är som inkommer med påhitt om oss”, skriver ”Max” med mejladressen max.muller.se @ gmail.com i ett mejl till Finansinspektionen.
Som FoodMonitor tidigare berättat om så utsätter Segeltorpsgänget personer de inte gillar för repressalier. Personer bakom gänget har tidigare dömts till fängelse för olika brott.
Gänget har inte ens dragit sig för att med hat och lögner på flera bluff- och hatsajter man driver ge sig på anhöriga till en chefredaktör, domare i olika domstolar och vanliga handläggare på myndigheter. Gänget har lagt ut bilder på sina offer och offrens hemadresser. Allt för att skrämma till tystnad.
”Max” uppger alltså enligt Finansinspektionen att Svensk Djurassistans AB inte bedriver någon verksamhet. Inte ens på sin webbplats som är bluffsajten hundassistansen.se.
Det får en handläggare på Finansinspektionen att ställa en fråga:
Ni har på Finansinspektionens föreläggande i ärende 20-21193 svarat att det inte längre bedrivs någon verksamhet i Svensk Djurassistans AB. Vi noterar samtidigt att bolagets hemsida fortfarande är uppe. Finns det någon förklaring till att hemsidan är uppe eller avser ni att ta ned den?
Så här svarar ”Max” bland annat:
”Ja hemsidan kommer att vara kvar. Vi kommer dock inte att bedriva någon försäljning där. Har inte varit någon prioritet att ändra på informationen som fanns på sajten eftersom att vi de senaste 3 månader endast har haft cirka 5 besökare ser jag. Men efter ert mejl så satte vi oss ner och tog bort all gammal information som fanns på sajten och sajten ska nu fungera som en blogg dock utan någon försäljning som jag ovan nämnt. Lite nyheter kommer eventuellt att publiceras. Inte mer än så.”
FoodMonitors kommentar:
Finansinspektionen har fokuserat sig på skandalbolagets webbplats. Men bolagets huvudinkomster tycks ha kommit från utskick av ”erbjudanden” om ”försäkringar” som ser precis ut som fakturor. Detta enligt vad många konsumenter anmält till Konsumentverket. "Max" tycks helt sakna trovärdighet.
Så här skriver en konsument i en anmälan mot bolaget till Konsumentverket:
”Fick ett brev adresserat till mig, i brevet så fanns det en faktura för en tjänst/försäkring trygg hundassistans bas på 1 900 kronor inklusive moms. Brevet ger ett intryck av att det är en faktura och skulle lätt kunna misstolkas som just det. Det står endast en gång vid summan att: belopp att betala om erbjudandet accepteras. Jag har i huvudtaget aldrig varit i kontakt med företaget eller någon från företaget”
En av skandalbolaget Svensk Djurassistans AB:s ”befattningshavare” heter Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller och han använder olika kombinationer av sina förnamn och efternamn i olika sammanhang. Detta sannolikt i ett försök att förvilla konsumenter, handläggare på myndigheter och journalister.
Är det så att Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller är ”Max”? Mycket tyder på det.
LÄS MER OM HUR KONSUMENTER KÄNNT SIG LURADE AV BOLAGETS ”ERBJUDANDE” OM ”DJURFÖRSÄKRING”: Finansinspektionen överväger vite mot skandalbolaget Svensk Djurassistans AB – bolaget svarar inte på föreläggande
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Svensk Djurassistans AB.
Ägare: Aleksandar Milacic som äger samtliga 5 000 aktier (enligt Bolagsverket som hänvisar till ett protokoll man fått in från bolaget).
Säte: Segeltorp.
Registrerades år 2019 hos Bolagsverket.
Befattningshavare: Aleksandar Milacic och Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller.
Här är några av de anmälningar som konsumenter gjort mot skandalbolaget Svensk Djurassistans AB till Konsumentverket:
”Företaget har kontaktat mig om en djurförsäkring. Problemet är att det inte är tydligt att det är ett erbjudande (det står i liten stil på ett dolt ställe) – brevet är mer utan upplagt som en bluffaktura. De har också tagit reda på mina personuppgifter och skrivit ut detta. Har de rätt att söka upp mig och skriva ut mitt personnummer utan min vetskap och mitt godkännande?”
”I brevet fanns enbart, vid en första anblick, en faktura. Inget ytterligare informationsblad eller liknande som visade att det är reklam och/eller erbjudande. Genom att använda ord som trygg hund, och vi finns här för dig som vanligt, får man uppfattningen att reklamen/företaget är kopplat till vårt ordinarie försäkringsbolag, samarbetar med vårt försäkringsbolag, alternativ att vi redan är kund hos företaget. Detsamma utifrån att de hämtat uppgifter om vår hunds födelsedatum. Vidare är beskrivningen om tjänsten de säljer mycket otydlig och deras skrivningar är upp till tolkning om innebörden”
Så här skriver några fler konsumenter i anmälningarna:
”Hittade ett brev i brevlådan där öppnade och står mitt mina uppgifter och personnummer och utlagt som faktura stil erbjudande. Hur har företag som ger erbjudande fått tag på mitt personnummer och min hunds födelsenummer och namn? Har ingen samkoppling med min hunds försäkringsbolag Sveland heller”
”I posten anlände ett kuvert adresserat till en person i hushållet som såg ut som en faktura av något slag. I kuvertet låg ett A4 ark som var utformat precis likt en faktura, med datum, tjänsten beskriven, namn, och adress, samt förstås priset. Vi är inte kunder till företaget och har heller aldrig varit det. Skulle vi ha varit mindre uppmärksamma skulle vi ha tagit brevet för en vanlig faktura, vi får en del och är även hundägare, och således betalat företaget av misstag”
”Marknadsföringen är otillbörlig och vilseledande och hade kunna leda till att vi betalade nästan 2 000 kronor till ett företag vi inte känner till.”
”Jag erhöll reklam som är utformad som en faktura. Det framgår endast i mycket liten text högst upp på fakturan att det rör sig om ett erbjudande och inte en faktura.”
”Fick ett brev adresserat till mig, i brevet så fanns det en faktura för en tjänst/försäkring trygg hundassistans bas på 1 900 kronor inklusive moms. Brevet ger ett intryck av att det är en faktura och skulle lätt kunna misstolkas som just det. Det står endast en gång vid summan att: belopp att betala om erbjudandet accepteras. Jag har i huvudtaget aldrig varit i kontakt med företaget eller någon från företaget.”
”Jag fick ett brev på posten och öppnar. Det ligger ett papper med inbetalningskort och jag blir jätte nervös. Har aldrig kontaktat företaget och blev livrädd. Står inte tydligt att det är reklam och frivilligt att betala. Jag gissar att det finns människor som bara betalar in. Mycket fräck marknadsföring.”
”Har helt oombett fått hem ett erbjudande som ser ut som en faktura. Detta från ett företag jag aldrig tidigare hört talas om. Extremt bristfällig information om deras påstådda tjänst och känns obehagligt att få sådan här typ av erbjudande i tider av allmän oro.”
”Det utskickade erbjudandet ser ut som en vanlig räkning och att det är ett erbjudande står bara med små bokstäver längst upp. Jag, som ändå är noga med det finstilta, hajade till och tänkte att jag köpt en tjänst som jag glömt att betala för. Även om det kanske inte är en bluffaktura i formell mening så är tillvägagångssättet likt – skicka ut något som ser ut som en vanlig räkning och hoppas att folk betalar.”
”Har fått faktura per post. Fakturan gäller någon slags hundförsäkring. Otydligt att det är ett erbjudande. I farten kan det vara lätt att tro att man ska betala den då ägarens personnummer och hundens födelsedatum är förtryckta. Text på faktura är oseriös men formulerad för att spela på hundägarens känslor. Angiven info om fullständiga villkor på web går inte att hitta. Framstår som ett blufföretag.”
”Företaget har kontaktat mig om en djurförsäkring. Problemet är att det inte är tydligt att det är ett erbjudande, det står i liten stil på ett dolt ställe. Brevet är mer utan upplagt som en bluffaktura. De har också tagit reda på mina personuppgifter och skrivit ut detta. Har de rätt att söka upp mig och skriva ut mitt personnummer utan min vetskap och godkännande?”
”Läser man noga ser man att det är reklam för en produkt, eller ett erbjudande om en produkt, men det är utformat som en faktura. Det finns ingen medföljande broschyr eller liknande som signalerade att detta var reklam. Det är en dyr ettårig försäkring och av brevet ser det ut som att jag ska betala.”