Skandal med kontaminerat bekämpningsmedel som förstört 500 hektar betodlingar i Frankrike
Kontaminerade batcher med bekämpningsmedel från tillverkaren ADAMA har enligt uppgift från EU-kommissionen förstört 500 hektar odlingar med betor i Frankrike. Fler än 50 odlare ska ha drabbats. Samma typ av bekämpningsmedel säljs även i Sverige under namnet Goltix WG av Nordisk Alkali AB i Malmö. ADAMA bedyrar emellertid att det inte handlar om samma batcher och att Sverige inte påverkas av skandalen.
– Jag har inte hört om något sådant här tidigare. Det är högst olyckligt att man inte har kontroll på sina produkter ordentligt, säger Jenny Larsson, handläggare på Kemikalieinspektionen, KEMI.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20