blodvatten21
Luleå kommun rasar mot utsläpp av blod från Norrbottensgården Slakteri
FOODMONITOR AVSLÖJAR: slakteriet Norrbottensgården Slakteri AB i Luleå har under en längre tid släppt ut stora mängder blod, främst på fredagar, i det kommunala avloppet. Uppgiften kommer från Luleå kommun som säger att detta ställer till med allvarliga problem. Man rasar mot tilltaget. Ingemar Hansson som är vd i slakteriet ger nu sin kommentar.
– Det strömmar in blod hela tiden. Det är jättebesvärligt. Det blir arbetsmiljömässiga problem, säger en handläggare på VA-avdelningen på Luleå kommun.
– Det har hållit på i flera år. Det är besvärligt för vår organisation, vår drift och personal.
Kommunen tog i oktober en film på ett av utsläppen från slakteriet.
”Vi på avdelning miljö och bygg, Luleå kommun, har tagit emot uppgifter från VA-avdelningen om att blod åter har påträffats i pumpstation P140. De har skickat med en film som är daterad 2021-10-08 klockan 09:16 … . De uppger att de ser ett samband att det påträffas blod på fredagar i pumpstationen”, skriver kommunen i ett dokument.
Här är den filmen: VIDEO
Enligt kommunen har oegentligheterna pågått under en längre tid.
Det här fångade kommunen på video vid ett tillfälle förra året: VIDEO
Så här skriver kommunen i februari förra året i ett dokument:
”… handläggare fick uppgifter av avdelning vatten och avlopp (VA) om att det oftast syns mycket blod (ABP) i pumpstation nedströms Norrbottensgården Slakteri AB på adressen makadamvägen 15 på Storheden. VA nämnde att de vid flera tillfällen observerat att pumpstationen (P021 Kraftverket eller P140 Karlisvik). VA meddelade att det har dokumenterat förekomsten av blod. Enligt VA anser dem att det är väldigt mycket blod, vattnet är färgat rött, och enligt deras bedömning bör det inte bli så om det endast rör sig om tvättvatten eller likande. Blod från avlivning får inte släppas ut i avloppet utan måste samlas in och omhändertas i enlighet med ABP-lagstiftningen. Livsmedelsverket har kontroll på anläggningen gällande ABP.”
(ABP är en förkortning för animaliska biprodukter /red)
FoodMonitor har pratat med Ingemar Hansson som är vd i Norrbottengården Slakteri AB. Han bekräftar att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Luleå kommun.

t20