slIMG_0408.jpg
Sveriges största slakteri för värphöns polisanmäls
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Arbetsmiljöverket förseglat en panna på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara, som ofta kallas Sveriges största slakteri för värphöns. Nu finns det en uppgift om att bolaget ska ha brutit den förseglingen. Myndigheten ser så allvarliga risker för personalen att man denna vecka gjort en polisanmälan.
– Har vi tagit beslut att det är förbjudet att använda så utsätter man arbetstagarna för risk, säger Eva Nilsson som är jurist på Arbetsmiljöverket.
Bland annat så här skriver Arbetsmiljöverket i anmälan till polisen:
”Arbetsmiljöverket anmäler att … skyddsansvarig (Håkantorp Slakteri AB /red) kan misstänkas för att ha brutit försegling i enlighet med 17 kap. 13 § brottsbalken. Verksamheten bedriver slakt av höns och är beläget i Vara.”
Arbetsmiljöverket säger sig förra månaden ha upptäckt avvikelser för flera pannor som Håkantorp Slakteri AB har i sin anläggning.
”Den 15 juni 2022 uppmärksammade Arbetsmiljöverket att … skyddsansvarig använde fyra trycksatta anordningar i sin verksamhet som inte var kontrollerade av ett ackrediterat kontrollorgan i enlighet med 5 kap. 1, 3 och 4 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverket utfärdade därför omedelbart förbud mot verksamheten att använda de fyra anordningarna så länge inte dessa har besiktigats och godkänts”, skriver myndigheten.
Tidigare denna månad beslutade alltså Arbetsmiljöverket om försegling av en av pannorna. Den förseglingen ska nu alltså enligt uppgift ha brutits. Enligt myndigheten riskerar bolaget nu böter och till och med fängelse för ansvariga.
LÄS MER: Arbetsmiljöverket förseglar panna på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – överträdelse kan ge böter eller fängelse
Enligt certifieringsorganet Kiwa skulle det kosta cirka 3 500 kronor att besiktiga den aktuella pannan.
Håkantorp Slakteri AB omsatte cirka 32 miljoner kronor och gjorde ett resultat på 32 000 kronor enligt de senaste redovisade siffrorna till Bolagsverket som FoodMonitor har tillgång till.
Håkantorp Slakteri AB har tidigare meddelat att man vägrar att svara på frågor från FoodMonitor.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Det här är skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB
Foto: FoodMonitor.