lamm89
Djur dör av värmestress – lagar krockar
Under sommaren dör djur av värmestress under transport till svenska slakterier. Situationen förvärras av att kör- och vilotidsregler krockar med djurskyddslagen. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.
– Inte nog med att djuren utsätts för gravt onödigt lidande, det blir också ett ekonomiskt bortfall. De här djuren blir inte mat, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket, till tidningen.
Länsstyrelsen Kalmar gick i dagarna ut med information till flera transportföretag om vilka åtgärder som bör vidtas.
”Redan nu har Länsstyrelsen fått indikationer på att djur som transporteras till slakt har påverkats av värmen som har varit. Djuren riskerar därmed att utsättas för en försämrad djurvälfärd vid transport”, skriver myndigheten till företagen.
De här åtgärderna föreslår man:
”Minimera risken för att behöva stå still med transporten.”
”Ta reda på om transporten kan lastas av på slakteriet eller gården direkt vid ankomst.”
”Om transporten inte går att lasta av direkt är det bättre att cirkulera än att stå still.”
”Undvik att parkera i direkt solljus.”
”Utnyttja ventilationssystemets fulla kapacitet.”
”Om transporten måste parkeras, parkera i en den gynnsammaste vindriktningen.”
Huvudansvaret ligger enligt Länsstyrelsen Kalmar på chaufförerna.
”I slutänden är det chauffören som är ansvarig för djuren under transporten. Chauffören ska därför säga nej till att lasta på djur som han eller hon bedömer inte är i skick för transport”, skriver man.
”Djur som visar tecken på att vara påverkade av värmestress vid lastningen är inte i skick för transport!”
Så här kommenterar Peter Stålborg, sakkunnig hos djurrättsorganisationen Djurens Rätt, råden från Länsstyrelsen Kalmar:
”Det är bra att länsstyrelsen förtydligar för åkerierna att chauffören ska säga nej till pålastning av djur om deras välfärd under transporten inte kan garanteras. Djurens Rätt ser emellertid allvarligt på att länsstyrelsen i den information de skickat till åkerierna endast skriver att det är djur som redan vid pålastning visar tecken på värmestress som chauffören ska avvisa. Transportören ska även säga nej till pålastning av för många djur när värmen riskerar att leda till lidande om transporten överbeläggs. Om transporten inte har tillräckligt med ventilation och skydd från värmen en varm dag kan chauffören vara skyldig att avstå från att transportera djuren överhuvudtaget. Där hade länsstyrelsen kunnat vara mycket tydligare.”
”Avslutningsvis vill Djurens Rätt understryka att den enorma mängd djur som slaktas varje år gör att transporter av levande djur redan är ohållbart. I Sverige dör omkring 200 000 djur under transport varje år som en följd av ohållbara transportförhållanden och ännu fler lider av stress, värme, kyla, stötar med mera. Därför arbetar Djurens Rätt bland annat för att djurtransportreglerna ska revideras och att inspirera fler till att välja vego.”
Enligt Anna Lindgren krockar chaufförernas kör- och vilotidsregler med djurskyddslagstiftningen. Chaufförerna måste ta en paus på 45 minuter efter 4.5 timmars körning. Under den tiden ska transporten stå still.
– Det är ett problem. När det gäller de ekonomiska riskerna man tar genom att bryta mot kör- och vilotider, får djurskyddet ofta stryka på foten. Det är ju inte meningen att det ska vara så, säger Anna Lindgren.
/FoodMonitor
Fakta:
Bland annat de här kör- och vilotidsreglerna gäller inom EU (källa: Transportstyrelsen):
”Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar.”
”Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter. När du börjar köra igen efter en godkänd rast eller vila startar en ny körperiod.”
Bilden: ett misstänkt värmestressat lamm. Foto: Livsmedelsverket.
LÄS MER: OV larmar om för varma lamm