Protos38
Nytt fall med hungergrop påträffat på Protos AB i Visby
Förra månaden kunde FoodMonitor rapportera om att en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby påträffat en ko som hade en tydligt framträdande hungergrop. I dagarna var det dags igen. Som vanligt har Livsmedelsverket sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Benstrukturerna var tydligt framträdande på rygg, revben, höftknölar, ländkotornas sidoutskott och vid svansfästet. Hungergropen var tydligt framträdande. Undertecknad har inte insyn i hur resterande djur på gården ser ut eller vilka övriga förhållanden som där råder och vill därför göra länsstyrelsen uppmärksam på observationen som gjorts som kan tyda på att det kan finnas brister i rutinerna kring tillsyn och/eller bedömning av djurens hälsotillstånd”, skriver OV i den aktuella anmälan till Länsstyrelsen Gotland.
LÄS MER: Ko med hungergrop påträffad på slakteriet Protos AB
FoodMonitor söker Protos AB för en kommentar.
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kon. Citatet är från OV. Foto: Livsmedelsverket.