KLS61
Fem halta nötkreatur levererade till KLS Ugglarps i Hörby
I slutet av förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby fem halta nötkreatur som kom från en och samma leverantör. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
Följande avvikande observationer säger sig OV ha gjort vid det aktuella tillfället:
”Ett djur stod ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djuren. Bildtexter: OV. Foto: Livsmedelsverket.