Årets sämsta och bästa registraturer
KOMMENTAREN FoodMonitor begär kontinuerligt att få ta del av allmänna handlingar från svenska myndigheter. Det ger oss värdefull insikt i hur systemet fungerar. För att visa hur det sett ut i år har vi rangordnat myndigheterna.
I bedömningen ingår bland annat hur de diarielistor myndigheterna tillhandhåller ser ut, deras svar på begäran och sekretessbedömningar.
BÄST
kDSC_0129
1. Konsumentverket – i särklass bäst. Är snabba, kompetenta, flexibla när det behövs och angelägna att serva allmänheten med allmänna handlingar.
2. Domstolsväsendet – så gott som alla registraturer på domstolar i Sverige är experter på att lämna ut allmänna handlingar, och är snabba.
3. Jordbruksverket – har blivit bättre det senaste året och är nu bland de bästa.
4. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – har en kompetent och alert registratur. Betyget dras ned något då myndighetens jurister ofta går för långt i att maskera handlingar och övervaka vad journalister begär ut.
5. Göteborgs Stad, Kalmar kommun, Linköpings kommun och många andra kommuner.
6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
7. Arbetsmiljöverket – var tidigare en av de absolut sämsta. Har i år blivit mycket bättre. Betyget dras ner av att registraturen emellanåt inte har tillräckliga resurser.
8. Skatteverket – betyget dras ner av kunskapsbrister om hur allmänna handlingar ska lämnas ut.
9. Migrationsverket.
10. Åklagarmyndigheten – när väl en allmän handling kan identifieras är myndigheten generellt sett snabb. Men har man inget så kallat AM-nummer (myndighetens diarienummer /red) kan det ofta vara i princip omöjligt att hitta och få ut en handling. Detta trots att myndigheten är skyldig att söka på bland annat organisationsnummer eller företagsnamn, vilket man inte gärna upplyser om.
11. Malmö stad – fungerar ofta bra. Är emellanåt förvirrade om hur allmänna handlingar ska lämnas ut.
12. Länsstyrelsen – betyget dras ned av att man över hela landet är konsekventa med att göra överdrivna maskeringar av djurskyddsärenden.
13. Stockholms Stad – så usla att de sticker ut bland landets kommuner. Myndigheten försöker gång på gång påskina att de kan ta betalt för ospecificerade kostnader i samband med utlämnandet av allmänna handlingar. Det visar på inkompetens. Man tycks aktivt försöka motverka journalister. Har ringt upp oss och tycks ha försökt efterforska kritik – vilket i sig är under all kritik. Tidigare år var denna myndighet en av de allra bästa.
14. Polismyndigheten – ”slarvar” ibland bort allmänna handlingar. Kan vara extremt långsamma. Samtidigt kan en registratur på en polisregion tidvis vara snabb och effektiv.
SÄMST
SLV23
15. Livsmedelsverket – klart sämst. Delar av registraturen fungerar emellertid fortfarande. Livsmedelsverket försöker gång på gång påskina att de kan ta betalt för ospecificerade kostnader i samband med utlämnandet av allmänna handlingar. Detta för att sätta press på den som begär. Man tycks även aktivt försöka motverka journalister genom överdrivna maskeringar och genom att medvetet lämna ut diarielistor som är svåra att använda. Livsmedelsverket har i år till och med påstått att de kan ta betalt för att sekretessgranska poster i diarielistan. Det visar ett förakt mot media och allmänheten. Livsmedelsverket är ofta farligt nära att bli anmälda för efterforskning av källor då man centralt övervakar vem som begär vad och vad det används till. Myndigheten har satt skräck i sin personal till den grad att enskilda handläggare ofta inte vågar lämna ut allmänna handlingar. Livsmedelsverket är en myndighet i kris. Det här är bara några av många symptom.
handlingar2023-12-19
Bilden: så här kan en del av en diarielista från Livsmedelsverket se ut. Motparter har utelämnats av myndigheten. Man har medvetet lagt stora avstånd mellan viss text i pdf:er och vägrat att lämna ut på annat sätt. Att göra på det sättet försvårar framför allt för de som regelbundet begär att få ta del av listan, som journalister och andra som bevakar myndigheten.
Har du tips om vad som pågår på Livsmedelsverket? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se. Du får vara anonym.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor görs av frilansjournalister. Stöd oss genom att prenumerera på FoodMonitor Plus.
Bilden i mitten. Foto: Livsmedelsverket.