k23
Upp till 25 000 slaktkycklingar årligen visar tecken på medvetande efter bedövning på skandalslakteriet Kronfågel
KOMMENTAREN I bara förbifarten skriver Jordbruksverket i ett dokument om kycklingslakten på slakteriet Kronfågel i Valla att ”vid … (en forskare på SLU /red) kontroller var siffran på djur som uppvisade tecken på medvetande efter koldioxidbedövningen 0.01-0.05 procent”. Det omfattar årligen mellan 5 000 och 25 000 kycklingar om man räknar på 50 000 000 djur.
Det är inte en liten sak.
SLU har sekretessbelagt resultaten som utgör uppdragsforskning åt Kronfågel.
Forskaren vägrar att svara på frågor om forskningen denne gjort åt Kronfågel.
SLU har till och med delvis maskerat en faktura från Kronfågel.
”Fakturan 6026609 innehåller uppgift som SLU har behandlat på uppdrag av part utanför SLU på så sätt som anges i 31 kap 12 § OSL. Det måste antas att uppdraget har lämnats till SLU under förutsättning att denna uppgift inte röjs”, skriver en jurist på SLU i ett beslut.
I den aktuella fakturan vill SLU ha 117 175 kronor i betalt av Kronfågel.
Totalt har SLU fakturerat Kronfågel 607 425 kronor under perioden från och med år 2018 till och med den 12 december i år.
Kronfågel har till och med betalat 25 000 kronor för ett examensarbete som handlade om att hos uppfödare ta bort foder och vatten från kycklingar innan slakt så att de inte skulle ha fyllda krävor vid slakt.
I normalfallet är det inga problem med att ett universitet utför uppdragsforskning åt industrin.
Men Kronfågel är ett skandalslakteri – och har varit det under flera års tid. Skandalerna har duggat tätt i media.
Att SLU som nyttiga idioter då samtidigt utför hemlig forskning åt Kronfågel är problematiskt.
Det borde SLU sluta med.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: det här är skandalslakteriet Kronfågel
FoodMonitor görs av frilansare. Stöd oss genom att prenumerera på FoodMonitor Plus.