KLS2024-01-04
29 magra kor och kvigor levererade till KLS Ugglarps i Kalmar – ett tiotal var kraftigt avmagrade
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar tio kraftigt avmagrade kor och kvigor av köttrasen Simmental i en grupp bestående av totalt 29 djur.
”För att nötkreatur av köttras ska bli så här små och muskelfattiga krävs att de över längre tid utsätts för påtaglig underutfodring vilket innebär ett lidande för djuren”, skriver OV i en anmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: ett av de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.