Blekinge83
Djurbonde i Karlskrona kommun åtalas för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen
Döda kalvar, kraftigt avmagrade djur och djur som var kraftigt förorenade och angripna av löss. Det mötte Länsstyrelsen Blekinge vid kontroller förra året hos en djurbonde i Karlskrona kommun. En åtalsanmälan gjordes och djurbonden står nu åtalad vid Blekinge tingsrätt.
”… (den misstänkte /red) har genom vanvård utsatt flera nötkreatur för lidande utan att det fanns godtagbara skäl. Vanvården har bland annat bestått i att … (den misstänkte) har underlåtit att ge djuren tillräckligt med foder och/eller vatten vilket lett till att flertalet djur varit kraftigt avmagrade. Vidare har flertalet djur inte hållits tillfredsställande rena vilket orsakat att flera djur drabbats av gödselpansar och löss. … (den misstänkte) har även låtit flera djur stå uppbundna trots att detta inte är tillåtet, han har inte sett till så att det har funnits strö i stallet samt har en kviga betäckts och kalvat före 12 månaders ålder. Det hände i vart fall mellan den 11 mars 2023 och den 8 maj 2023 på … Karlskrona kommun”, skriver åklagaren i sin stämningsansökan.
”… (den misstänkte) har i vart fall gjort sig skyldig ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster visar ”pinnar, stenar och diverse skräp på foderbordet som de djur som stod mittöver spaltboxarna hade tillgång till”. Bilden till höger: Bilden visar ”en avliden kalv som legat kvar i stallet 1- 3 dagar efter den avlidit. På bilden syns även stor mängd plastnät som finns runt ensligabalar och en yxa kalvarna kan komma åt. Även en metallåda med risk att kalvarna skär sig på”. Bildtexter: Länsstyrelsen Blekinge. Foto: Länsstyrelsen Blekinge.