OV: 50 slaktkycklingar utsattes för hypotermi under transport till Torsåsen Fågelprodukter – misstanke om systematiska brister i djurskydd
I dagarna ankom 50 blöta och kalla slaktkycklingar till slakteriet Torsåsen Fågelprodukter AB i Falkenberg. Det larmar en officiell veterinär, OV, om till Länsstyrelsen Halland.
”Företaget plockade ut och avlivade 12 stycken kalla och blöta fåglar med kraftigt nedsatt allmäntillstånd omedelbart i samband med kontrollen, resterande prioriterades till slakt av företaget”, skriver OV i en anmälan.
”OV:s bedömning är att fåglarna ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor