maskering2024-03-06
Livsmedelsverkets sekretessbedömningar är inkonsekventa
KOMMENTAREN FoodMonitor begär regelbundet ut handlingar från Livsmedelsverket och kan konstatera att myndighetens sekretessbedömningar och maskeringar ofta är inkonsekventa.
Ett tydligt exempel är en handling om brister i djurskyddet på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping som vi begärde att få ut två gånger med cirka en månads mellanrum.
I det första utlämnandet förra månaden maskerade Livsmedelsverket handlingen mycket hårt men sekretessbelade inte relevant lagstiftning – så som djurskyddslagen och en EU-förordning.
I det andra utlämnandet maskerades även lagstiftningen – vilket är chockerande inkompetent och inkonsekvent av myndigheten.
Att Livsmedelsverket kan maskera samma handling på olika sätt vid olika utlämnanden visar på fortlöpande brister i myndighetens hantering av allmänna handlingar.
Det finns så vitt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL