kyckling2024-03-18
Nytt fall med levande kyckling med uppfläkt hud som ankommit Kronfågel
Nu har det hänt igen. En kyckling med uppfläkt hud har ankommit skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, plockföretaget och transportören.
”Vid ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden till vänster: tagen vid det aktuella tillfället. Foto: Livsmedelsverket.