kycklingar2024-05-05
Livsmedelsverket ändrar strategi – mörklägger nu systematiskt misstänkta brott som upptäckts på Kronfågel
KOMMENTAREN De senaste åren har Livsmedelsverket sekretessbelagt personuppgifter och liknande när det gäller misstänkta brott som upptäckts på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla – men har samtidigt inte sekretessbelagt händelsebeskrivningar och vissa bilder. Sedan några veckor tillbaka gör myndigheten tvärtom. Det är dåligt för alla – misstänkta personer och företag hängs ut och misstänkta brott sopas under mattan.
LÄS MER: Livsmedelsverket hemlighåller händelse med slaktkyckling
LÄS MER: Brutna vingar – ny misstanke om systematiska brister i leveranser till skandalslakteriet Kronfågel
I ett överlämnande som Livsmedelsverket i dagarna gjorde till Länsstyrelsen Södermanland fick vi ta del av alla uppgifter om transportören, leverantören och slakteriet – men inte vad som hänt.
Det är mindre bra. För vi vet att vissa handläggare Livsmedelsverket är så slarviga att de tidigare pekat ut fel personer och bolag i anmälningar.
Och för de djur som transporteras till skandalslakteriet Kronfågel har situationen nu om möjligt blivit ännu sämre i och med den nya mörkläggningen. Tidigare har media kunnat påtala specifika brister djurskyddet i enskilda fall. Den dörren försöker nu Livsmedelsverket stänga.
Sammanfattningsvis är rättssäkerheten nu borta för leverantörer, transportörer och slakterier – och djur riskerar att utsättas för mer onödigt lidande.
Livsmedelsverket jurister tycks vara nöjda över att ha hittat ett så finurligt sätt att motverka medias granskning av misstänkta brott på slakterier.
Kanske någon kan berätta för dem hur media fungerar?
Livsmedelsverkets tilltag med sekretessen gör det svårt att överklaga för att få den hävd. För gällande lagstiftning medger nämligen långtgående sekretess av personuppgifter och liknande i djurskyddsärenden. Så om vi nu överklagar sekretess av händelsebeskrivningar så skulle i sådana fall Livsmedelsverket kunna hävda att det kan leda till skada för de personer och bolaget som Livsmedelsverket redan hängt ut som klandervärda i de omaskerade delarna av de aktuella handlingarna.
Vi kan tydligt se i överklagbara beslut att Livsmedelsverket nu ändrat taktik.
Samtidigt försöker tycks myndigheten påskina att man gör bedömningar i enskilda fall.
”Livsmedelsverket bedömt att både aktör och händelse kan utgöra sekretessreglerade uppgifter. Det är då upp till den handläggare som sekretessgranskar handlingen att avgöra vilka uppgifter som ska maskeras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet”, skriver en verksjurist på Livsmedelsverket, i ett mejl till FoodMonitor.
Juristen tycks mena att Livsmedelsverket kan göra som de vill och alltid ha rätt – och att det inte är förutsägbart vad sekretessen mynnar ut i för maskeringar.
Det kan man se som maktmissbruk.
Livsmedelsverket är en havererad myndighet och generaldirektören och ansvariga jurister bör bytas ut.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Det här är skandalslakteriet Kronfågel
LÄS MER: Livsmedelsverkets sekretessbedömningar är inkonsekventa
LÄS MER: Avlivningen och avblodningen på skandalslakteriet Kronfågel fortsätter att haverera – Livsmedelsverket maskerar
Bilderna: datumangivelserna avser när FoodMonitor publicerat om en händelse. Maskeringarna har gjorts av Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.