Åklagare: Djurtransportör manipulerade avgasrening
Djurtransportören Fribergs Djurtransporter AB i Stenstorp i Västra Götaland fastnade förra året i en poliskontroll då ett av bolagets fordon, som vid tillfället transporterade levande djur, lät ovanligt mycket från motorn. Enligt polisen ska fordonet ha varit manipulerat och utrustat med en anordning som leder avgaserna förbi ljuddämpare och avgasrening – och därmed inte förbrukat så kallat adBlue-reagens. Nu riskerar företaget böter.
Per2024 05 20– Så får man inte göra, säger Per Öhlund som är utredare på Transportstyrelsen.
– Det finns paragrafer i avgasreningslagen som gör att man inte får förbikoppla system som använder reagens för kväveoxidrening.
Så här beskriver polisen det inträffade:
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden överst till vänster: den aktuella transporten. Bilden överst till höger: den misstänkta manipulationen med avledda avgaser och omkopplingsspjäll som styrs från förarhytten. Foto: polisen. Porträttbilden underst: Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen.